من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری
جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید :
1292

کاروانسرای سعدالسلطنه
امتیاز (0 از 10) از مجموع 0 رای

یکی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مکانهای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مورد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نظر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> برای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بازدید href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سفرم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شهر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قزوین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خرداد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۹۰ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> همان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ابتدا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> من href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> گفتند؛ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بازدید href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> علت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اینکه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اختیار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سازمان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نوسازی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شهرداری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قزوین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> است href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> امکان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> پذیر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نیست href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ! href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خوب href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مگر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> می href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قزوین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> رفت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ندید href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> !! href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> همین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دلیل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اسامی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شهردار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مسئول href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دیگر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شهرداری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قزوین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> پرس href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جو href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کردم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اسامی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شد؛ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اسم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> رمز href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ورود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> . href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اما href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آیا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> واقعا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دروغ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> گفتن href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> برای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بازدید href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> لازم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بود؟ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ویژگیهای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> داشت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> که href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مجبور href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> این href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شدم؟ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اول href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اینکه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بزرگترین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سرپوشیده href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جهان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> است. href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دوم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اینکه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بزرگترین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> درون href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شهری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ایران href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> است. href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سوم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اینکه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> یکی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> معدود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسراهای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ایران href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> است href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> که href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دارای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چندین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حمام href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سرا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تیمچه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شترخان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> راسته href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چهارسوق href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مسجد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چایخانه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> است href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> . href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چهارم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اینکه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ….
برخی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> می href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> گویند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چون href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مجموعه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> محل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> میدان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چوگان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دوران href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> صفویه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> (کاخ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> باغ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعادت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> میدان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعادت) href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بنا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شده href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آن href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعادت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> می href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> گفتند. href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> محمد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> باقرخان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اصفهانی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حاکم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> وقت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شهر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قزوین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اواخر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دوران href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سلطنت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ناصرالدین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شاه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قاجار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> (سال href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۱۳۱۰ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ق) href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> با href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> توجه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مراودات href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اقتصادی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> فراوان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ایران href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> با href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> روسیه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ترکیه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دستور href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> داد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرایی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> زمینی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مساحت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۲٫۷ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> هکتار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> با href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حدود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۴۰۰ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حجره href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شهر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قزوین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بنا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کنند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> لقب href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خویش href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> روی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آن href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نهاد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بعد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حدود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دو href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سال href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> با href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> همت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دو href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> معمار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اصفهانی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دو href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> معمار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قزوینی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> یعنی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سال href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۱۳۱۲ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ق href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بهره href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> برداری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> رسید.
کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> (سرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعادت) href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قبل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جنگ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جهانی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اول href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مرکز href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تجارت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> فعالیت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بازرگانی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شهر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> محسوب href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> می href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> که href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بعد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تغییرات href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سیاسی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حکومت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> روسیه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> موقعیت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> عنوان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> پل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ارتباطی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بازرگانی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اروپا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آسیا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دست href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> داد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حیات href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اقتصادی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> صورت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نیمه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> فعال href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ادامه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> داد. href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> برخی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حجره href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> های href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> (سرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعادت) href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> صورت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> غرفه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> های href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تجاری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مستقل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اداره href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> می href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> برخی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نیز href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> صورت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> انبار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قسمتی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> (سرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعادت) href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تبدیل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کارخانه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آرد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سلامت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کارخانه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تولید href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کشمش href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قسمت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> های href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دیگر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تبدیل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کارگاههای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تولیدی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کفش href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> فرشبافی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چوب href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مورد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> استفاده href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قرار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> گرفت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> این href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> باعث href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> این href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اواخر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مردم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آنجا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> «بازار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چوب» href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بنامند. href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شنیده href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بودم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> که href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بازارهای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> صنایع href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چوب href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قزوین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> محض href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ورشکستگی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> (سرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعادت) href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آتش href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> می href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کشیدند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> پولشان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بیمه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بگیرند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> !!!
عکس href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چهارسوق href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سال href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> 1316


نکته href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اول: href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قبل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جنگ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جهانی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اول href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قسمتی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> که href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> برای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> توقف href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شتردارها href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تعبیه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شده href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> با href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آمدن href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قشون href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> روس href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جنگ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جهانی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اول href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نخست href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> واحد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نظامیان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> روس href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> این href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اسکان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> یافتند. href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> پس href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> روسها href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> انگلیس href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ها href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> یکی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دو href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> با href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مخزن href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خواروبار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دیگری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> محل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خوراک href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> چهارپایان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قوای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قرار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دادند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> . href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> پس href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مدتی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> متروک href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ماندن href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> توسط href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بلدیه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> یکی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسراها href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اصطبل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دیگری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> انبار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شکر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اختصاص href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> داده href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شد.
خلاصه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شترخان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> رو href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ویرانی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نهاد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> متروکه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> فضاهای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بیرونی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> (حیاط href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> های href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مرکزی) href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تعدادی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> فضاهای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اندرونی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بدون href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> متولی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> رها href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شدند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> . href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نهایت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> امر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سال href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۱۳۷۷ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تنها href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۱۰ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> واحد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تجاری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> (سرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعادت) href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دایر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خرید href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حجره href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ها href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> توسط href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سازمان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> میراث href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> فرهنگی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شروع href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مالکین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اصلی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آقایان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> موذنی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اردکانی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ملک href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> زاده href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> فرج href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اللهی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بودند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سال href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۸۰ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تمامی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سرقفلی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ها href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> این href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اشخاص href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> با href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حدود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۴ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> میلیارد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اعتبار href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خریداری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شد. href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تفاهم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نامه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سازمان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نوسازی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بهسازی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شهرداری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> قزوین href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> صندوق href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> احیاء href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بهره href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> برداری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اماکن href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تاریخی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> فرهنگی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> منعقد href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> گردید href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مقرر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شد؛ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سازمان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> (سرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعادت) href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> را href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> پایان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سال href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۱۳۸۹ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آماده href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بهره href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> برداری href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کند href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> تمهیدات href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> لازم href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> برای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ارسال href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آن href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جهت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ثبت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جهانی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> اندیشیده href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شود href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> !!! href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> زهی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> خیال href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> باطل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> . href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> البته href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> راسته href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> وزیر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> (عبید href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> زاکانی) href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> حیاط href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شترخان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بارانداز href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آن href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> در href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> زمان href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> به href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> صورت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کامل href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> مرمت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> شده href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> است.
مختصات href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> جغرافیایی href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> آب href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> هوا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> نقشه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> کاروانسرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> و href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> : href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> E href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> 50″00’02.62 href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> N href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> 36″16’09.28
ارتفاع href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> از href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سطح href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دریا href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> : href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ۱۳۰۱ href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> متر
نامهای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> دیگر href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> : href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعادت href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سرای href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدیه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> ، href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> بازارچه href="http://irtg.ir/city.php?id=0&en=&fa=" title=""> سعدالسلطنه

کاروانسرای سعدالسلطنه

کاروانسرای سعدالسلطنه

ادرس کاروانسرای سعدالسلطنه

استان قزوین ، شهر قزوین ، خیابان امام خمینی فعلی ، پهلوی سابق ، رشت اسبق


نصاویر کاروانسرای سعدالسلطنه

نقشه کاروانسرای سعدالسلطنه

در صورت آگاهی از مختصات جغرافیایی کاروانسرای سعدالسلطنه لطفا ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید ( بدست آوردن مختصات )

نظرات شما در مورد کاروانسرای سعدالسلطنه